Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce - sprawdź miejscowy plan gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce.

MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce
Mapa MPZP gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w igołomia-wawrzeńczycym.

MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Igołomi-Wawrzeńczyc. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Igołomia-Wawrzeńczyce obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Igołomi-Wawrzeńczyc

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Igołomi-Wawrzeńczyc

0

8 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Igołomia-Wawrzeńczyce, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

6271 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Igołomi-Wawrzeńczyc.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce z podziałem na lata

Rejestr MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce nr XXXIX/324/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia - WawrzeńczyceXXVIII/204/202121-9-2021
Uchwała Nr XXVIII/203/2021 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce nr XXXIX/324/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia - WawrzeńczyceXXVIII/203/202121-9-2021
Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przyjętego Uchwałą Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Nr XXXIX/324/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. (z późn. zm.)XII/78/201924-10-2019
Uchwała Nr XXXI/247/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/324/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE Z DNIA 27 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCEXXXI/247/201830-5-2018
Uchwała Nr XXXI/248/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 30 maja 2018 r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/324/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE Z DNIA 27 CZERWCA 2014 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY IGOŁOMIA – WAWRZEŃCZYCEXXXI/248/201830-5-2018
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały rady gminy Igołomia - Wawrzeńczyce nr xxxix/324/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Igołomia - WawrzeńczyceXXVI/212/201728-11-2017

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w igołomia-wawrzeńczycym?

Za prowadzenie rejestru MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce odpowiada wójt/burmistrz gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Igołomia-Wawrzeńczyce nie obowiązuje, to urząd gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w igołomia-wawrzeńczycym została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Igołomi-Wawrzeńczyc. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Igołomia-Wawrzeńczyce!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Igołomia-Wawrzeńczyce