Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Mapa Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce
Mapa z granicą gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Dane urzędu

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce brak 57Wawrzeńczyce , 32-125

Tel: 122874003 122874007 wewn. 122874037

Fax: 122874003 122874003 wewn. 122874007

Elektroniczna skrzynka podawcza: EPUAP: /igwa/skrytka

E-mail: ug_igwaw@poczta.onet.pl

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: 1206022

Witryna: igwa.pl

Władze lokalne: Wójt Barbara Anna GŁADYSZug_igwaw@poczta.onet.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Igołomi-Wawrzeńczyc

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Igołomia-Wawrzeńczyce to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Igołomi-Wawrzeńczyc, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Igołomi-Wawrzeńczyc, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Igołomi-Wawrzeńczyc

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w liczbach

Powierzchnia gminy Igołomia-Wawrzeńczyce*

63 km2

2040 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce*

7 728 mieszkańców

1197 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Igołomia-Wawrzeńczyce*

123 mieszkańców na km2

651 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce

Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

Dostęp do danych Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce

Jak powstał Geoportal gminy Igołomia-Wawrzeńczyce?

Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce?

Informacje na Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce?

Korzyści z Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w igołomia-wawrzeńczycym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Igołomi-Wawrzeńczyc zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Igołomi-Wawrzeńczyc możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Igołomi-Wawrzeńczyc. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w igołomia-wawrzeńczycym.

  Geoportal gminy Igołomia-Wawrzeńczyce posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w igołomia-wawrzeńczycym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w igołomia-wawrzeńczycym.

  W Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w igołomia-wawrzeńczycym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Igołomia-Wawrzeńczyce są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w igołomia-wawrzeńczycym. W Geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w igołomia-wawrzeńczycym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

 • Zabytki w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.

 • Informacje o wyborach w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce i wiele istotnych informacji.

Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce dla mieszkańców

Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce. Na mapie Igołomi-Wawrzeńczyc sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Igołomia-Wawrzeńczyce. Korzystając z map Geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Igołomia-Wawrzeńczyce dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować